Back to Top

Bruikleenovereenkomst boekenbezit Cremers Stichting

Op 29 mei tekenden Kees van der Leer (voorzitter Cremers Stichting) en René Dessing (directeur sEL) op buitenplaats VredenHoff te Nieuwersluis aan de Vecht een langdurige bruikleenovereenkomst voor het boekenbezit van de Cremers Stichting. Deze stichting richt zich op de instandhouding, bijeenhouden, uitbreiden en gebruik van de boeken, documentatie, een persoonlijke aantekeningen van Cornelie M. Cremers. Zij liet deze collectie na haar overlijden na een naar haar vernoemde stichting die nu op Landfort zal worden ondergebracht. De collectie bevat boeken over (binnenhuis-)architectuur, tuinkunst en vormgeving. Kastelen en buitenplaatsen zijn een centraal onderwerp. Het is de bedoeling dat deze boeken na het gereedkomen van de restauratie en herinrichting van het landhuis in een te bezoeken documentatiecentrum op Landfort ter beschikking komen voor onderzoek van studenten en anderen.

Posted in Nieuws| Leave a reply

Nieuw smeedijzeren hek

Het nieuwe smeedijzeren hek op de gietijzeren brug uit 1873 is gereed. Vandaag, 17 mei, leverde Erik Oldenhave van de gelijknamige smederij uit Vorden zijn prachtige handwerk op. Dit hek vormt een waardige toevoeging aan de brug en Huis Landfort.

Posted in Nieuws| Leave a reply

Subsidie Provincie Gelderland

Geweldig nieuws!

De provincie Gelderland steunt de restauratie van Huis Landfort met een miljoen euro. Dit bedrag is bedoeld voor de bouwkundige restauratie van het landhuis op Landfort. Het huis werd al rond 2000 gerestaureerd door de Stichting Rijngeest maar kent bouwkundige zorgen in het dak, scheurvorming en kelder. Dit nu kan met deze provinciale subsidie worden aangepakt. Eerder steunde de provincie ons als met een bijdrage om de slotgracht te kunnen baggeren. De resultaten zijn voor iedereen nu al zichtbaar. Wij zijn bijzonder blij met deze financiële steun van de provincie Gelderland en de maatschappelijke steun die hiermee wordt uitgedrukt. We gaan er graag mee aan de slag om van Landfort de mooiste buitenplaats van de Achterhoek te maken en er een nationaal centrum ten behoeve van de Nederlandse buitenplaatscultuur van te maken.

Posted in Nieuws| Leave a reply

Dertig citrusboompjes in bruikleen gekregen

Ze zijn gearriveerd; 30 citrusboompjes op stam. Dit betreft een langdurige bruikleen van de Stichting tot behoud van de Citruscollectie. Kees Beelaerts van Blokland is hierbij als bestuurslid betrokken en samen met zijn partner leverde hij de collectie vandaag af op Landfort. Met de reeds aanwezige 30 Agapanthussen vormt dit een basis van de (sub)tropische plantencollectie die op Landfort zal worden aangelegd.

Posted in Nieuws| Leave a reply

Overdracht archief Luyken aan Ecal

Op donderdag 28 maart 2019, aanvang 14.00 uur (inloop 13.30 uur)De inventaris van het archief van Huis Landfort te Megchelen onder Gendringen is onlangs afgerond. Het archief is gevormd door Johann Albert Luyken en diens nazaten, die Huis Landfort vanaf 1823 bewoonden. Het is recentelijk aan het Erfgoedcentrum (ECAL) geschonken door mevrouw Maria Luyken-Henke, weduwe van Albert Luyken. Albert Luyken was de vierde en laatste generatie Luyken op Landfort. Hij verkocht Landfort in 1970 aan Stichting Het Geldersch Landschap. Het Luyken-archief is rijk geschakeerd. Het bevat veel informatie over de bewoners en de veranderingen aan huis en buitenplaats vanaf 1823. Persoonlijke bescheiden als dagboeken, reisverslagen en brieven tonen het leven van deze welgestelde Duits-Nederlandse familie.

Sinds 2017 is de stichting Erfgoed Landfort eigenaar van het landhuis en het omringende terrein. De stichting restaureert, renoveert en revitaliseert Huis Landfort en zal hier tevens een nationaal centrum voor de Nederlandse buitenplaatscultuur vestigen. In 2018 is gestart met het herstel van het landschapspark volgens het oorspronkelijke ontwerp van Johan David Zocher jr. De restauratie van het in- en exterieur  van het landhuis, inclusief de herbouw van het koetshuis en het herstel van een fruitmuur in de opnieuw aan te leggen moestuin, begint dit voorjaar en zal vermoedelijk medio 2021 zijn afgerond. Park en moestuin zullen op termijn open worden gesteld, het landhuis zal enkel op aanvraag kunnen worden bezichtigd.

stichting Erfgoed Landfort en het Erfgoedcentrum nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de feestelijke presentatie van de inventaris van het archief van Landfort.

Programma op donderdag 28 maart 2019
13.30 uur Ontvangst met koffie/thee
14.00 uur Welkom door Femia Siero, directeur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
14.10 uur Verleden en toekomst van Huis Landfort door kunsthistoricus René W.Chr. Dessing, directeur sEL
14.40 uur vertoning van oude filmbeelden van Huis Landfort.
14.55 uur Toelichting op inventaris door Peter Bresser, archivaris Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
15.15 uur Afsluiting met drankje. Wij verwachten dat deze ontvangst rond 16.30 uur ten einde loopt.

Vanaf 28 maart is de inventaris van het Luyken-archief op Landfort (SARA 0742) te raadplegen op www.ecal.nu Vanaf 29 maart 2019 is het archief in de studiezaal in te zien. In Oer 32, uitgave juni, wordt uitgebreid aandacht aan Huis Landfort en de sEL geschonken.

Posted in Nieuws| Leave a reply

Persbericht Renovatie

Persbericht­­­­ Restauratie Landfort, Megchelen   5 november 2018

Na een onderzoeksperiode, vangen op de historische buitenplaats Huis Landfort te Megchelen binnenkort herstel- en bouwactiviteiten aan, die deze eeuwenoude havezate haar oude glans moeten gaan teruggeven. Vanaf 2017 richt stichting Erfgoed Landfort (sEL) zich op het herstel van het landhuis naar een inrichtingsvorm zoals deze er tussen 1825-1830 is geweest. In die jaren kreeg deze 14de-eeuwse havezate zijn huidige voorkomen. Verder zal op Landfort een centrum worden gevestigd ten behoeve van de Nederlandse buitenplaatscultuur. Ook wil de stichting zich in gaan spannen om komende bezoekers aan huis en tuin te gaan vertellen wat een historische buitenplaats is en hoe zulke monumentale huizen en parken ook nu nog goed beleefbaar zijn.

Om dit alles te kunnen realiseren, wordt eerst begonnen met het uitbaggeren van de volledig dichtgeslibde gracht rond het huispark. Begin 2019 wordt een begin gemaakt met de herbouw van het in maart 1945 verwoeste koetshuis. Hierin realiseert sEL een ontvangstruimte voor het eerdergenoemde Buitenplaatscentrum en hebben de tuinbaas en meewerkende vrijwilligers er hun werkplek. Het ontwerp is van Architectenbureau Edzard Prent. De renovatie van het landhuis vangt na april 2019 aan en wordt uitgevoerd door Architectenbureau Bouwstra & Verlaan, die eerder ook Kasteel Ruurlo renoveerde. Het in bouwhistorisch restaureren gespecialiseerde Bouwbedrijf Hoffman is als aannemer bij dit project betrokken. Na de zomer van 2019 wordt een begin gemaakt met het herstel van de verdwenen moestuin naar een ontwerp door erfgoedadviseur Korneel Aschman. Rond het landhuis herstelt het tuinarchitectenbureau Debie & Verkuijl het landschappelijk park. Hierbij is het de bedoeling dat de oorspronkelijke bloeirijkdom van planten en bomen weer wordt hersteld volgens het ontwerp van de beroemde tuinarchitect Johan David Zocher jr. Hij legde het park, samen met architect Johann Übbing uit het naburige Anholt, tussen 1825-1827 aan. Op Landfort zullen botanische kuipplanten, bloeiende perken en borders en een op bloementeelt ingerichte moestuin centraal staan.

Om deze plannen te realiseren zullen sommige wandel- en fietsroutes op Landfort tijdelijk onbegaanbaar zijn. Op het parkeerterrein bij de ingang van Landfort zullen route-aanwijzingen worden geplaatst. De laan naar en rond het landhuis zal door het baggeren en de bouwactiviteiten veelal niet te benutten zijn waardoor het beter is om via de Kleefse Graaf van en naar Anholt te gaan. Stichting Erfgoed Landfort vraagt hiervoor uw begrip tijdens de renovatieperiode, die tot eind 2020 duurt.

Voor meer informatie of vragen belt u René W.Chr. Dessing, directeur stichting Erfgoed Landfort (sEL) +31 (0) 6 22 801 668.

Voor meer informatie over sEL en Landfort zie: www.erfgoedlandfort.nl

Posted in Nieuws| Leave a reply