Back to Top

Donaties voor herstel moestuin

Gisteren nam René Dessing op het regionale kantoor van Rabobank Graafschap te Doetinchem voor stichting Erfgoed Landfort een cheque van € 4.000,- in ontvangst voor het herstel en reconstructie van de verdwenen historische moestuin op Huis Landfort. Dit geld is afkomstig uit het Coöperatiefonds waarbij de Ledenraad van deze regionale Rabobank beslist aan welke goede doelen geld wordt gegeven. Meerdere goede doelen uit de gemeente Oude IJsselstreek vielen in de prijzen waaronder meerdere projecten met het oog op de vieringen rond de komende herdenking van 75 vrede.

Het herstel van de moestuin omvat het beschoeien van de visvijver, het graven van een verdwenen afscheidingssloot, het opwerpen van een kleine zichtberg, de aanleg van half-harde wandelpaden, het plaatsen van hagen, hekken, een boomgaard, bloemen-, groente-, kruidentuin, de aanleg van twee koude bakken en een bijna honderd meter lange leifruitmuur. 

In oktober ontvingen wij een bedrag van € 100.000 van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor moestuin. Bij hun toekenning liet het Prins Bernhard Cultuurfonds weten dat zij de grote cultuurhistorische waarde van Huis Landfort onderkent. In het herstel ziet het fonds ook een waardevol voorbeeld voor andere historische buitenplaatsen. Voorwaarde was wel dat de stichting bij andere partijen nog € 80.000 bijeen moest zien te brengen. Dat dit in zes weken tijd lukte, bewijst hoe enthousiast instellingen en overheden over onze plannen zijn. Aan het herstel van de moestuin dragen verder bij de stichting Zabawas (€ 25.000), stichting Martens van Sevenhoven, Gravin van Bylandt Stichting, gemeente Oude IJsselstreek (€ 35.000) en Geldersch Landschap & Kasteelen. Wij zijn al deze schenkers bijzonder erkentelijk.  

Posted in Nieuws| Leave a reply

Donatie gebruiksgoederen

Het komende jaar gaat er veel gebeuren. De bouw van het koetshuis profiteert van de zachte winter, de isolatie van het dak van het landhuis nadert zijn voltooiing en begint het opstellen van het bestek voor de aanleg van de moestuin later dit jaar.

Ooievaarsnest

Leuk is dat ons jaar ook begint met een schenking van het bestuur van de mooie historische buitenplaats Wester-Amstel (www.wester-amstel.nl) te Amstelveen; een ooievaarsnest. Of deze prachtige vogels er gebruik van gaan maken, valt nog te bezien. Er zijn er bij ons in Megchelen genoeg. Met het plaatsten van een nestmogelijkheid (waarvoor wij nog een lange paal zoeken) wordt wel aan de eerste basisvoorwaarde voldaan.

Al eerder ontvingen wij een aantal schenkingen die een plek in het huis zullen krijgen. 

Collectie naturalia

Oogarts Johann Albert Luyken moest rond 1820 door toenemende doofheid zijn oorartsenpraktijk in Amsterdam staken daar het contact met zijn patiënten te moeizaam werd. Na de aankoop van Huis Landfort in 1823 legde hij zich toe op zijn tweede academische scholing namelijk die van de botanie. Als een ‘kind’ van zijn tijd legde hij een uitgebreide verzameling van zogenaamde naturalia aan. Dit zijn alle opmerkelijke zaken die de natuur voortbrengt. Zulke zaken werden in de Republiek der Verenigde Nederlanden al vanaf de 17de eeuw door talrijke personen verzameld. Luyken bracht in zijn collectie gesteentes, insecten, menselijke vergroeiingen, plantenvoortbrengselen, skeletten en alles wat hem als arts en botanicus interesseerde. sEL ontving onlangs een schenking van de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen zijnde dozen vol met zijn bijzondere collectie naturalia. Zij zullen in een vitrinekast een plek krijgen in de Luykenkamers op Huis Landfort.

Schenking Wedgwood servies

Geen dag is hetzelfde op Huis Landfort en alhoewel de bouw en alles wat daarmee samenhangt voortdurend op de voorgrond staat, gebeuren er ook andere dingen. Bijvoorbeeld de schenking van dit Wedgwood servies van rond 1850. Het is een van de eerste serviezen die Wedgwood produceerden en kreeg de naam Queens Plain. De stichting kreeg dit 80-delig servies geschonken van particuliere eigenaren en wij zullen het een plek gaan geven in een kamer die de aanwezigheid van de familie Luyken op Huis Landfort in herinnering gaan brengen.

Schenking van Kwekerij Vijverplantenland

Enige tijd geleden belde Rob van de Meer van Kwekerij Vijverplantenland uit het fraaie plekje Veldhunten nabij Gendringen. Uit enthousiasme voor het mooie project op Huis Landfort bood hij waterlelies aan voor de gebaggerde gracht. Die zijn dankbaar in ontvangst genomen en gezet samen met nog andere zuurstofrijke planten. Verder zijn wat kleurrijke vissen (vooral goudwindes) in de gracht uitgezet. Ook dat blijkt leverbaar in de gemeente Oude IJsselstreek. De firma Kemperman leverde een kleine selectie aan vissen die goed accorderen in zulke grachten en hun bijdrage leveren aan de instandhouding. Daarmee is het grachtproject (op het inzaaien van de oevers met graszaad na) zo goed al afgerond.

Posted in Nieuws| Leave a reply

Bouwbord onthult

Op 18 dember onthulde burgemeester Otwin van Dijk, in aanwezigheid van wethouder Ria Ankersmit, (gemeente Oude IJsselstreek), architecten Edzard Prent en Cor Bouwstra, landschapsarchitect Patricia Debie, adviseurs, vrijwilliger/fotograaf Guus Tinnevelt, aannemer Hoffman en medewerkers het bouwbord dat bij de ingang van het bospark op Huis Landfort is geplaatst. Dit bord is een voorwaarde behorend bij de mooie subsidie die de provincie Gelderland aan stichting Erfgoed Landfort heeft verleend. Gekozen is voor een fraaie historische foto. Verder zijn alle uitvoerende partijen vermeld die bij dit project betrokken zijn en onze belangrijkste donateurs. Die laatste regel op het bouwbord biedt nog ruimte voor aanvullingen.

Posted in Nieuws| Leave a reply

Op stap met het team van vrijwilligers

Zonder vrijwilligers zou het niet zo lopen op Huis Landfort zoals het nu verloopt. Daarom zijn we op 11 december met de hele groep vrijwilligers en medewerkers eerst op bezoek bij de heer en mevrouw Van Lynden op Kasteel Keppel geweest en aansluitend hebben we van een prima diner genoten ter afsluiting van een succesvol jaar van samenwerking in Eet-Lokaal, het biologische restaurant van/bij Huis Sevenaer te Zevenaar. Dat was een goede combinatie. Alle vrijwilligers kregen als cadeautje nog kaas van biologische boer Keuper van de Raesfeldstede uit Megchelen. Hiermee sloot de stichting met het hele team dit goed verlopen jaar op Huis Landfort af. Dank jullie wel.

Posted in Nieuws| Leave a reply

Klok op het huis nader onderzocht

Nu de steiger om het hoogste punt van het huis heen is gebouwd kan eindelijk de klokkentoren van Huis Landfort worden onderzocht. De klok zal, mede met dank aan het Prins Bernhardcultuurfonds Gelderland, worden gerestaureerd. Nu bleek dat de klok uit 1787 dateert en gegoten is in Isselburg.

In september 2010 bericht de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen hierover: “In 1787 bestelt baron van Tengnagel, de zoveelste eigenaar van Huis Landfort, bij Christiaan Voigt te Isselburg een klokje voor het torentje van dit huis. Omdat niet-kerkelijke klokken tijdens de Tweede Wereldoorlog niet werden gevorderd, hangt deze klok nogal altijd in het torentje van Huis Landfort. Het opschrift luidt: Me Fudit Christian Voigt. A.O. 1787 Isselburgensis”. Daarmee weten we wie de klok liet maken en waar de klok vandaan komt.

De klok zal hopelijk in de toekomst weer op hele en halve uren zal gaan klinken. Dit is een van de drie klokken die na gereedkomen van de restauratie op Huis Landfort kunnen worden gebruikt. De twee andere klokken zijn luidklokken die aan het koetshuis en landhuis worden bevestigd. Luidklokken werden vroeger benut om personeel op de vorderende tijd te wijzen. Een van die klokken is een geschenk van buitenplaats Wester-Amstel te Amstelveen.

Posted in Nieuws| Leave a reply

College op bezoek

College van de gemeente Oude IJsselstreek was vandaag op bezoek op Landfort. Het college kreeg een rondleiding en uitleg over de grootschalige restauratie en renovatie, de vernieuwingen en de plannen. We zijn blij met dit betrokken collegebezoek.

Posted in Nieuws| Leave a reply

Ontpleisteren gevel

De gepleisterde gevel is een typisch kenmerk van Huis Landfort. De stijl waarin het huis is vormgegeven heet neoclassicisme en daar passen zulke witgepleisterde gevels goed bij. Hoewel de pleisterlaag er zo op het oog nog goed uitzag, is het voor degelijk herstel noodzakelijk deze te verwijderen en later weer op te brengen. Bovendien zaten delen van de pleisterlaag los op de gevel. Overigens werd de geschiedenis van het gebouw bij het verwijderen van de pleisterlaag goed zichtbaar. De verwijderde pleisterlaag bestond uit portlandcement. Dit ‘moderne’ cement laat geen water door en dat was funest voor de oude bakstenen gevel; alle vocht bleef namelijk in de bakstenen zitten. De nieuwe pleisterlaag wordt van ouderwets kalkmortel gemaakt. Dit is beter voor de muur en het gebouw verkrijgt er bovendien een historisch correct uiterlijk mee. Het verwijderen van oude pleisterlagen noemt men in vaktermen ‘ontpleisteren’. Een ontpleisterde muur kan makkelijker worden hersteld, waarbij ook verroeste muurankers uit vroegere eeuwen vervangen zullen worden. Als dat werk is geklaard ontstaat vanzelf weer een sterke ondergrond voor een nieuwe pleisterlaag. De stichting heeft bovendien de bouwhistoricus Peter Boer (Arcx) in de arm genomen om aanvullende bouwhistorisch onderzoek uit te voeren nu de pleisterlaag tijdelijk verwijderd is.  

Posted in Nieuws| Leave a reply

Eindelijk Nederlandse stroom

Huis Landfort zal voor het eerst in haar geschiedenis worden aangesloten op het Nederlandse energienetwerk. Het huis verbruikte tot op heden namelijk altijd Duitse stroom. De aanleg van bekabeling vanuit Duitsland was door de geringere afstand destijds waarschijnlijk een stuk goedkoper dan aanvoer vanuit Nederland. Bovendien bezat de familie Luyken goede contacten met Duitsland, dat vanwege een nabijgelegen brug over de Oude IJssel ook snel te bereiken was. Aan die situatie komt dus eerdaags een einde. Liander en andere bedrijven hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om Huis Landfort aan te kunnen sluiten op het Nederlandse net. De stichting is zijn naobors dankbaar dat zij de overlast door graafwerkzaamheden accepteerden. sEL zal in de toekomst ook elektriciteit aan het Nederlandse netwerk gaan leveren, want op het nieuwe koetshuis komt een groot aantal zonnepanelen. Tegelijk met de graafwerkzaamheden is ook een glasvezelkabel en een persriool aangelegd. Ook deze laatstgenoemde ingreep betekent een aanzienlijke verbetering. Het is nu enkel nog wachten tot het koetshuis afgebouwd is om van al deze nieuwe nutsvoorzieningen gebruik te kunnen gaan maken. 

Posted in Nieuws| Leave a reply

Flora en Fauna; Magnolia

Op historische buitenplaatsen werd in het verleden volop aan botanie gedaan. Je kan wel zeggen dat ze nauw met elkaar waren verbonden. Op Huis Landfort was dat met de komst van Johann Albert Luyken (de stichter van de buitenplaats) aan het begin van de negentiende eeuw zeker het geval. Omdat botanie vanouds een belangrijke rol speelde en dit ook weer op het toekomstige Huis Landfort gaat doen, treft u in iedere nieuwsbrief telkens een botanisch getint onderwerp aan. Dit keer is dat de magnolia. 
 
In het park van Huis Landfort bevinden zich nog altijd twee magnolia’s. De mooiste is de Amerikaanse grootbladmagnolia, die dicht bij het huis staat en ieder jaar prachtig bloeit. In de herfst krijgt deze boom fraaie roze zaaddozen. Wanneer deze indrogen worden ze bruin en ‘knappen’ de oranjebruine zaden letterlijk uit de vrucht. Deze zaden worden nu gezaaid in een poging nieuwe exemplaren te kweken. Huis Landfort beschikte ooit over een collectie van verschillende magnoliasoorten. 
 
Onlangs kreeg de stichting weer contact met de Duitse Dendrologische Vereniging. In 1928 had die vereniging een bezoek gebracht aan Landfort. Bij de voorbereidingen van het jaarprogramma 2020 wilden zij weer graag eens een bezoek brengen, ook om te onderzoeken of er nog bijzondere bomen aanwezig zijn die voorkomen op een bomenlijst die zij in 1928 opstelden. Na overleg en vanwege de restauratie is besloten dit bezoek nog even uit te stellen tot na 2021. Aardig is wel dat deze Duitse Dendrologische Vereniging de stichting enten van enige magnoliasoorten zal gaan aanbieden. Daarover leest u in een latere editie meer.

Zaaddozen van de Amerikaanse grootbladmagnolia
Foto: Guus Tinnevelt

Posted in Nieuws| Leave a reply

Flora en fauna; Moerascipres

Op Landfort hebben ooit vijf moerascipressen gestaan. Vier exemplaren overleefden de oorlogsgevechten van 1945. Deze indrukwekkende bomen behoren tot de groep van zogenaamde bladverliezende naaldbomen. De frisgroene naalden vallen ieder najaar af nadat ze prachtige herfstkleuren hebben aangenomen. De boom komt oorspronkelijk uit het zuiden van Noord-Amerika. Omdat ze het best gedijen in natte gronden met een hoge grondwaterstand, ontstaat er rondom de voet van de boom een groot luchtwortelnetwerk. Moerascipressen werden op Huis Landfort dan ook aan de waterkant geplaatst vanwege die natte voeten, maar waarschijnlijk ook ter voorkoming dat de oever erodeert. De oudste bomen hebben ook talloze luchtwortels, die bovendien verassend zacht zijn. Tuinbaas Paul Robert van der Zouw moet tijdens het grasmaaien altijd goed oppassen dat hij de kleinere luchtwortels niet beschadigd met zijn grasmaaier. 

Posted in Nieuws| Leave a reply