Stichting Erfgoed Landfort heeft een bijzonder servies in bruikleen gekregen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Het servies is versierd met het adellijke wapenschild van de familie Van Buren en omvat zes grote schotels, zes grote kommen en borden, schalen en trekpotjes.

Imari-servies

Dit Japanse Imari-servies, uit het eerste kwart van de achttiende eeuw, is speciaal in opdracht van de Van Burens gemaakt. Het heeft de kenmerkende drie kleuren: kobaltblauw, ijzerrood op een witte porseleinen achtergrond, aangevuld met goud. Imari-porselein is de verzamelnaam voor Japans porselein dat vanaf de 17e eeuw gemaakt werd in de stad Arita. Het werd geëxporteerd vanuit de haven Imari, speciaal voor de Europese exportmarkt. Vermogende kooplieden en adel bestelden via de VOC hun Japanse of Chinese serviezen, vaak voorzien van hun familiewapen. Het gaf veel aanzien als zij dit in hun stadswoning of buitenplaats gebruikten. Het prachtige porselein heeft een plekje gekregen in een pronkkast in de zaal van Huis Landfort. Dit is de meest representatieve ruimte van het landhuis waar ook diners plaatsvinden.

Van Buren

Op 27 december 1756 werd de boedelinventaris van Diederick van Buren opgemaakt. Hij was oud-schepen van Amsterdam en bewindhebber van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Na een tweedaagse onpasselijkheid was hij overleden. Een schatster beschreef en taxeerde de meubels, het zilver, de juwelen en de andere voorwerpen in zijn sterfhuis in de stad en op zijn buitenplaats in de Beemster. Het vermogen telde meer dan 200.000 gulden. Daarmee behoorde Van Buren tot de allerrijksten van de achttiende eeuw. In zijn testament had hij laten opnemen dat er niks van zijn roerende goederen mocht worden verkocht. Bij zijn overlijden moest de boedel onder zijn kinderen verdeeld worden. Om dat proces makkelijker te maken werd de schatster ingeschakeld.

Andere bruiklenen

Behalve het Japanse servies leende de Rijksdienst eerder al andere kunstvoorwerpen uit aan stichting Erfgoed Landfort voor de inrichting van het landhuis. Zoals een vijfdelig kaststel, dat op een monumentale kussenkast in de hal van het landgoed is geplaatst. De twee slanke bekervazen, twee knobbelvazen en een dekselvaas zijn overdadig gedecoreerd met bloemmotieven in blauw en wit. Ze zijn in de negentiende eeuw in Delft vervaardigd. Een ander kaststel dat in bruikleen is gegeven, is van recentere datum. Dit is in de Arnhemsche Fayencefabriek gemaakt en staat nu in het landhuis op een apothekerskast te pronken.

Portretten Luyken

Een bijzondere bruikleen is een tweetal portretten met een nauwe band met Huis Landfort. Het gaat om Johann Albert Luyken en zijn tweede echtgenote Emma Charlotte Viehbahn. Hij kocht het landgoed in 1823 en vanaf dat moment zijn vier generaties Luyken er eigenaar geweest. Ook heeft de Rijksdienst de portretten van twee grootouders van Johann Albert aan Huis Landfort uitgeleend.