Back to Top

Beleidsplannen

Download hier de uitgebreide versie van het beleidsplan (PDF)

De toekomst op Landfort

In 2017 verwierf stichting Erfgoed Landfort (sEL) de historische buitenplaats Landfort te Megchelen (gemeente Oude IJsselstreek). Sinds die tijd oriënteert de stichting zich op haar toekomst en missie. De stichting ziet de volledige bouwkundige en landschappelijke restauratie van Landfort als een belangrijk doel. Hierbij krijgen het landhuis, de bijgebouwen, de bruggen en het park weer haar vroegere grandeur terug. Het huis zal worden gerenoveerd en voor particuliere bewoning en ontvangsten geschikt worden gemaakt. Voorts streeft sEL ernaar om het afgebroken koetshuis te herbouwen, de moestuin en visvijver te herstellen, een boomgaard met hoogstamfruit aan te leggen en de verdwenen fruitmuren terug te plaatsen. In het park wenst sEL zich een historische kas om er tijdens wintermaanden de nog aan te leggen verzameling oranjerieplanten op verantwoorde wijze te kunnen huisvesten. Voorts zullen de twee bruggen worden hersteld en keert in de gracht het botenhuis weer terug. Ook streeft sEL ernaar om de grachten te laten uitbaggeren en te voorzien van nieuwe beschoeiingen. De stichting kiest ervoor om het huis particulier te bewonen. De ervaring leert dat bewoning een goede manier om een historische buitenplaats te behouden. Daarmee is er tegelijk dagelijkse aandacht voor het huis en de tuin, wordt er geleefd en voorkomt men dat het geheel een statische uitstraling krijgt. Wel zal het huis in de toekomst en op aanvraag door groepen te bezichtigen zijn.

tekening door Johann Übbing rond 1823

Bekend is nu al dat in de toekomst bezoekers welkom zullen zijn op de historische buitenplaats Landfort. Voorts vestigt sEL op Landfort een nationaal centrum ten behoeve van de Nederlandse historische buitenplaatscultuur. Dit betekent dat Landfort zal uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor allen die zich voor het behoud en beheer van de 551 Nederlandse historische buitenplaatsen inspannen. Voor deze direct betrokken partijen (particuliere eigenaren, natuurorganisaties, kasteel- en buitenplaatsmusea en buitenplaatsen die als horeca worden benut), zullen kennis- en netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd. Hiermee streeft Landfort ernaar om uit te groeien tot een plek waar kennis en ervaring voor de instandhouding van historische buitenplaatsen voorhanden is en wordt uitgewisseld.

Gezegd wordt dat op de meeste buitenplaatsen de lasten vooral materieel zijn en de lusten een meer immaterieel karakter hebben. Geïnteresseerde bezoekers kunnen in de toekomst op Landfort kennis opdoen van de aspecten die met het leven op een historische buitenplaats samenhangen. Op een historische buitenplaats is zowel aan cultuur- als natuurbeleving te doen. Op Landfort rekenen wij een goed onderhouden park, botanische  en oranjerieplanten, een historische moestuin met oude fruitrassen, rijke borders met bloeiende planten en bloemen en een wijd kleurenpalet van bloeiende bomen en struiken tot die natuurbeleving. Onder het culturele aspect vallen de buitenplaats als totaalontwerp, de architectuur, haar situering in een historisch park, de landschappelijke elementen in dat park, de passende inrichting van het huis en elementen die met de wijze van bewonen en bewoningsgeschiedenis te maken hebben. Bovendien zal het landhuis worden voorzien van een passend interieur waardoor bezoekers ook daar kennis kunnen opdoen hoe het leven op buitenplaatsen vroeger er uit zag en wat men er aan waardes vond.

Een tweede doelstelling is dat sEL zich de zorgen van de Nederlandse historische buitenplaatsen aantrekt en zich voor hun behoud wil inspannen. Om die reden zal Landfort zich ontwikkelen tot een centrum ten behoeve van de Nederlandse buitenplaatscultuur. Hierbij kan men denken aan de organisatie van studiedagen, de uitwisseling van kennis en ervaringen door direct betrokkenen, lezingen door experts en andere betrokkenen en bijeenkomsten waarop verschillende groepen van direct betrokkenen elkaar kunnen ontmoeten. Hiertoe zal een speciale ontvangstruimte in het nog te herbouwen koetshuis worden ingericht.

Kortom: stichting Erfgoed Landfort denkt volop na over een toekomstig zinvol gebruik van Landfort. Dit denkproces zal in de vorm van een beleidsplan worden vastgelegd en bekend worden gemaakt.

SONY DSC