Back to Top

Author Archives: René Dessing

Overdracht archief Luyken aan Ecal

Op donderdag 28 maart 2019, aanvang 14.00 uur (inloop 13.30 uur)De inventaris van het archief van Huis Landfort te Megchelen onder Gendringen is onlangs afgerond. Het archief is gevormd door Johann Albert Luyken en diens nazaten, die Huis Landfort vanaf 1823 bewoonden. Het is recentelijk aan het Erfgoedcentrum (ECAL) geschonken door mevrouw Maria Luyken-Henke, weduwe van Albert Luyken. Albert Luyken was de vierde en laatste generatie Luyken op Landfort. Hij verkocht Landfort in 1970 aan Stichting Het Geldersch Landschap. Het Luyken-archief is rijk geschakeerd. Het bevat veel informatie over de bewoners en de veranderingen aan huis en buitenplaats vanaf 1823. Persoonlijke bescheiden als dagboeken, reisverslagen en brieven tonen het leven van deze welgestelde Duits-Nederlandse familie.

Sinds 2017 is de stichting Erfgoed Landfort eigenaar van het landhuis en het omringende terrein. De stichting restaureert, renoveert en revitaliseert Huis Landfort en zal hier tevens een nationaal centrum voor de Nederlandse buitenplaatscultuur vestigen. In 2018 is gestart met het herstel van het landschapspark volgens het oorspronkelijke ontwerp van Johan David Zocher jr. De restauratie van het in- en exterieur  van het landhuis, inclusief de herbouw van het koetshuis en het herstel van een fruitmuur in de opnieuw aan te leggen moestuin, begint dit voorjaar en zal vermoedelijk medio 2021 zijn afgerond. Park en moestuin zullen op termijn open worden gesteld, het landhuis zal enkel op aanvraag kunnen worden bezichtigd.

stichting Erfgoed Landfort en het Erfgoedcentrum nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de feestelijke presentatie van de inventaris van het archief van Landfort.

Programma op donderdag 28 maart 2019
13.30 uur Ontvangst met koffie/thee
14.00 uur Welkom door Femia Siero, directeur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
14.10 uur Verleden en toekomst van Huis Landfort door kunsthistoricus René W.Chr. Dessing, directeur sEL
14.40 uur vertoning van oude filmbeelden van Huis Landfort.
14.55 uur Toelichting op inventaris door Peter Bresser, archivaris Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
15.15 uur Afsluiting met drankje. Wij verwachten dat deze ontvangst rond 16.30 uur ten einde loopt.

Vanaf 28 maart is de inventaris van het Luyken-archief op Landfort (SARA 0742) te raadplegen op www.ecal.nu Vanaf 29 maart 2019 is het archief in de studiezaal in te zien. In Oer 32, uitgave juni, wordt uitgebreid aandacht aan Huis Landfort en de sEL geschonken.

Posted in Nieuws| Leave a reply

Persbericht Renovatie

Persbericht­­­­ Restauratie Landfort, Megchelen   5 november 2018

Na een onderzoeksperiode, vangen op de historische buitenplaats Huis Landfort te Megchelen binnenkort herstel- en bouwactiviteiten aan, die deze eeuwenoude havezate haar oude glans moeten gaan teruggeven. Vanaf 2017 richt stichting Erfgoed Landfort (sEL) zich op het herstel van het landhuis naar een inrichtingsvorm zoals deze er tussen 1825-1830 is geweest. In die jaren kreeg deze 14de-eeuwse havezate zijn huidige voorkomen. Verder zal op Landfort een centrum worden gevestigd ten behoeve van de Nederlandse buitenplaatscultuur. Ook wil de stichting zich in gaan spannen om komende bezoekers aan huis en tuin te gaan vertellen wat een historische buitenplaats is en hoe zulke monumentale huizen en parken ook nu nog goed beleefbaar zijn.

Om dit alles te kunnen realiseren, wordt eerst begonnen met het uitbaggeren van de volledig dichtgeslibde gracht rond het huispark. Begin 2019 wordt een begin gemaakt met de herbouw van het in maart 1945 verwoeste koetshuis. Hierin realiseert sEL een ontvangstruimte voor het eerdergenoemde Buitenplaatscentrum en hebben de tuinbaas en meewerkende vrijwilligers er hun werkplek. Het ontwerp is van Architectenbureau Edzard Prent. De renovatie van het landhuis vangt na april 2019 aan en wordt uitgevoerd door Architectenbureau Bouwstra & Verlaan, die eerder ook Kasteel Ruurlo renoveerde. Het in bouwhistorisch restaureren gespecialiseerde Bouwbedrijf Hoffman is als aannemer bij dit project betrokken. Na de zomer van 2019 wordt een begin gemaakt met het herstel van de verdwenen moestuin naar een ontwerp door erfgoedadviseur Korneel Aschman. Rond het landhuis herstelt het tuinarchitectenbureau Debie & Verkuijl het landschappelijk park. Hierbij is het de bedoeling dat de oorspronkelijke bloeirijkdom van planten en bomen weer wordt hersteld volgens het ontwerp van de beroemde tuinarchitect Johan David Zocher jr. Hij legde het park, samen met architect Johann Übbing uit het naburige Anholt, tussen 1825-1827 aan. Op Landfort zullen botanische kuipplanten, bloeiende perken en borders en een op bloementeelt ingerichte moestuin centraal staan.

Om deze plannen te realiseren zullen sommige wandel- en fietsroutes op Landfort tijdelijk onbegaanbaar zijn. Op het parkeerterrein bij de ingang van Landfort zullen route-aanwijzingen worden geplaatst. De laan naar en rond het landhuis zal door het baggeren en de bouwactiviteiten veelal niet te benutten zijn waardoor het beter is om via de Kleefse Graaf van en naar Anholt te gaan. Stichting Erfgoed Landfort vraagt hiervoor uw begrip tijdens de renovatieperiode, die tot eind 2020 duurt.

Voor meer informatie of vragen belt u René W.Chr. Dessing, directeur stichting Erfgoed Landfort (sEL) +31 (0) 6 22 801 668.

Voor meer informatie over sEL en Landfort zie: www.erfgoedlandfort.nl

Posted in Nieuws| Leave a reply

stichting Erfgoed Landfort zoekt vrijwilligers

De historische buitenplaats Landfort in Megchelen organiseert op dinsdag 12 juni 2018 om 20.00 uur een informatieavond bij Café Jan ter Voert (Oranjeplein 1, Megchelen / Gemeente Oude IJsselstreek). Op deze voorlichtingsavond kunnen belangstellenden meer te weten komen over werken op Landfort als vrijwilliger in een zogenaamde buitenplaatswerkgroep. Doel is het herstel en onderhoud van het historische park en moestuin. Het is nuttig, praktisch en leuk werk waarbij gewerkt wordt met handgereedschappen. Al doende kan men veel leren over buitenplaatsen, borders, moestuinieren, historische parkaanleg of gewoon tijdens het werk genieten van deze prachtige historische plek.

Stichting Erfgoed Landfort (sEL) en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) richten gezamenlijk een vrijwilligers buitenplaatswerkgroep op, die gaat bijdragen aan het herstel en onderhoud van de eeuwenoude buitenplaats Landfort. Stichting Erfgoed Landfort zorgt nu ruim een jaar voor de buitenplaats en nu is het zover dat er begonnen kan worden met herstel van het monumentale groen. Graag nodigen sEL en SLG belangstellenden daarom samen uit voor deze informatieavond. Datum: dinsdagavond 12 juni 2018. Locatie: Café Jan ter Voert te Megchelen. Tijdstip: 20:00 tot21:30 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar!

Help mee om de honderden jaren oude buitenplaats in stand te houden

Historische buitenplaatsen in heel Nederland zijn de parels in ons landschap met prachtige landhuizen, monumentale bijgebouwen en het groene erfgoed van tuinen, moestuinen, parkaanleg en lanen. Ook Landfort bevestigt dit beeld: de eerste vermelding is uit 1434. Zowel het huis, de bijgebouwen, het park en de tuin zijn in zijn geheel rijksmonument. Voor een bijdrage aan het onderhoud van het monumentale groen zoekt Landfort mensen die het leuk vinden om in een prachtige omgeving in de moestuin en het parkbos te werken: zagen, snoeien, planten, oogsten, schilderen of timmeren. Voor het groene werk is weinig voorkennis vereist, al zijn mensen met ervaring in afzet- en snoeibeheer van harte welkom. De vrijwilligersgroep wordt begeleid door de tuinbaas van de buitenplaats.

Vrijwilligers worden gastvrij onthaald door stichting Erfgoed Landfort

René Dessing (directeur sEL) vertelt: “Voor het onderhoud, het komende herstel en de botanische verfraaiing van Landfort zoeken wij enthousiaste vrijwilligers. Als de historische moestuin met leifruitmuur en boomgaard is hersteld, zullen oranjerie- of kuipplanten, bloemen en bloeiende struiken/bomen een belangrijk element zijn op de buitenplaats. Zo was het ook in het verleden en dat in ere te herstellen, vindt de stichting een uitdaging. Ook zijn in tweede fase vrijwilligers welkom zoals gastvrouwen/heren, bibliothecaris, parkrondleider, collectiebeheer en pr-mensen”.

Programma 12 juni 2018

Na de ontvangst met koffie/thee zijn er inhoudelijke presentaties en kunnen belangstellenden vragen stellen. René Dessing van sEL gaat in op de toekomstplannen en hoe een te vormen vrijwilligersgroep kan bijdragen aan het behoud van Landfort. André Kaper van SLG vertelt over het vrijwilligerswerk en hoe dat eruitziet bij de andere Gelderse landgoed- en buitenplaatswerkgroepen. Vanaf 2012 heeft SLG 30 werkgroepen op Gelderse landgoederen & buitenplaatsen opgezet en heeft hierbij veel ervaring opgedaan met het oprichten, toerusten en begeleiden van vrijwilligersgroepen. Heeft u interesse, kom langs of meldt u aan via rdessing@erfgoedlandfort.nl