Back to Top

Author Archives: Pim Alofs

Erfgoeddeal

Er zijn, zoals elders in deze nieuwsbrief al is gemeld, veel klimatologische problemen op kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Dit hangt nauw samen met de veranderingen van het klimaat. Daarom is het fijn om te kunnen melden dat in het kader van de Erfgoeddeal een groot geldbedrag beschikbaar is gekomen voor een interregionale aanpak van de klimaatproblemen op KBL. De Erfgoeddeal is een samenwerkingsverband tussen 13 verschillende (overheids-)organisaties. Initiatiefnemer en penvoerder van dit project is de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (www.sKBL.nl), die op Huis Landfort zetelt. De Erfgoeddeal is er voor plekken die in de toekomst veranderingsprocessen zullen ondergaan en waar erfgoed een bepalende rol kan spelen.

Concreet betekent dit nieuws bijvoorbeeld de opstart van een project dat de Groenblauwe Monumentenmonitor wordt genoemd. Hierbij is het de bedoeling om zoveel mogelijk klimatologische invloeden in het groen en de waterhuishouding vast te leggen. Daarnaast zal er onderzoek worden gedaan naar de wijze waarop vroeger met droogte werd omgegaan en welke oplossingen toen werden bedacht. In die aanpak kunnen ook voor onze tijd waardevolle methodes te vinden zijn.

Een zichtbaar teken van het veranderend klimaat zijn afstervende bomen.
Foto: René Dessing
Posted in Nieuws| Tagged | Leave a reply

Visie op Landschap, Natuur en Groene Kernen

Stichting Erfgoed Landfort is blij met de (concept-) Visie op landschap, natuur en groene kernen die de gemeente Oude IJsselstreek liet opstellen. Deze visie voorziet in meer groen, natuurbescherming op agrarische terreinen en behoud van het typisch coulisselandschap van de Achterhoek. Daarnaast stimuleert de gemeente haar inwoners om te vergroenen. Zo schenkt de gemeente met de actie tegel eruit, boom er in iedere inwoner die zich hiervoor aanmeldt een gratis boom. Huis Landfort en de Oude IJssel spelen bij de totstandkoming van de natuurvisie een bepalende rol. Hopelijk komt de visie ongeschonden door de gemeenteraad. Dat zou deze streek ten goede komen.

Achterhoeks Landschap in buurtschap Wals, nabij Megchelen.
Foto: Pim Alofs

Posted in Nieuws| Tagged | Leave a reply

Schenk Huis Landfort een boom

Nu het herstel van de tuin van Huis Landfort gestaag vordert, komt ook de aanplant van nieuwe bomen in zicht. Historische buitenplaatsen als Huis Landfort worden van oudsher gekenmerkt door een grote soortenrijkdom aan bomen en planten. Daar komt bij dat Johann Albert Luyken en zijn nageslacht veel belangstelling hadden voor bijzondere bomen en heester. In de loop der jaren is op Huis Landfort veel hiervan verdwenen. De stichting zet zich nu met de aanplant van 50 bijzondere bomen in met het herstel van de aloude aanwezigheid van diverse historische variëteiten in het park.

Om dit te kunnen verwezenlijken is de stichting met de inzamelingsactie ‘schenk Huis Landfort een boom’ begonnen. Midden november is er op de website een actie gestart waar geïnteresseerden alle te planten bomen kunnen bekijken én schenken. Op deze manier kunnen mensen die Huis Landfort een warm hart toedragen een bijdrage leveren aan dit mooie en bijzondere project. Voor bedrijven en particulieren die een boom willen schenken, bestaat er een mogelijkheid een naambordje te laten maken die bij de boom geplaatst kan worden.  

De bomen waaruit gekozen kan worden, variëren in soort, maat en prijsklasse. Zo kan men kiezen uit een bijzondere cultivar van de Amerikaanse tulpenboom met een wit/groen getekend blad. Verder is er te kiezen uit zeventien Japanse sierkersen, meerdere magnolia’s en andere bijzondere bomen. Op het moment dat wij deze nieuwsbrief verzenden, zijn er al 35 bomen geschonken. Daarenboven zijn er 9 bomen in natura geschonken. Schenkers komen niet alleen uit de gemeente Oude IJsselstreek of Gelderland; ook mensen uit Amsterdam en Groningen hebben een boom gedoneerd. Eveneens zijn er meerdere mensen die deze kans aangrijpen om een herinneringsboom te schenken. U bent van harte welkom de bomenactie HIER te bekijken.

Het bomenplan voor Huis Landfort van Debie & Verkuijl.
Afbeelding: Debie & Verkuijl
Posted in Nieuws| Tagged | Leave a reply

Oranjerie bij het koetshuis

Eind oktober leverde kassenbouwer Van der Vegt uit Bleskensgraaf de oranjerie op, die tegen het koetshuis is geplaatst. In de oranjerie zullen onder andere kuipplanten overwinteren. Oranjerieën kwamen op veel buitenplaatsen standaard voor. In het landhuis op Huis Landfort bevond zich oorspronkelijk een inpandige oranjerie. Dit was voor Nederland zeer uitzonderlijk. In de toekomst zal die inpandige oranjerie in gebruik genomen worden als een wintertuin, waar de collectie porseleinen papegaaien een plek zal krijgen.

De nieuwe oranjerie bij het koetshuis.
Foto: René Dessing

Boek over Huis Landfort

Over Huis Landfort en haar geschiedenis is momenteel een boek in de maak. Met bijdrages van maar liefst elf auteurs zal er in 2022 een toegankelijk boek over de geschiedenis van de markante buitenplaats verschijnen. Vreemd genoeg is er over dit verleden veel niet bekend, zeker als het de geschiedenis van voor 1823 betreft. De auteurs gaan in op uiteenlopende onderwerpen zoals bijvoorbeeld de plaats van Huis Landfort in het graafschap Zutphen, de bouwgeschiedenis van het landhuis, de ontstaansgeschiedenis van het Zocherpark, de diverse tuinbazen die op Huis Landfort hebben gewerkt en de Tweede Wereldoorlog op Huis Landfort.

Er zal ook veel aandacht besteed worden aan de verschillende bewoners van de buitenplaats. Zo levert Philip Muijtjens naast een bijdrage over de familie Luyken ook een artikel over Gerrit Willem van Motman. Hij bezat de buitenplaats voor Johann Albert Luyken deze in 1823 aankocht. Philip deed bijzondere ontdekkingen over Van Motman, die een levendige briefwisseling voerde met Willhelmina van Pruisen, de vrouw van erfstadhouder Willem V. Lange tijd werkte hij als rentmeester van de stadhouderlijke domeinbezittingen in onder andere Brabant. Philip ontdekte dat deze man in de onrustige tijd voor de komst van Napoleon gevangen werd gezet wegens fraude. Na zijn ontsnapping kocht hij in Megchelen Huis Landfort. Philip oppert dat dit mogelijk gebeurde omdat deze buitenplaats erfrechtelijk onderdeel uitmaakte van het vorstendom van Salm-Salm en daarmee dus buiten het Frans/Hollandse rechtsgebied viel. Dit en nog veel meer over de geschiedenis van Huis Landfort zal te lezen zijn dit komende boek dat rond de opening van Huis Landfort gereed zal zijn.

Wilt u nu al een exemplaar reserveren? Dat kan!. Stuur dan een email naar: mwellink@erfgoedlandfort.nl Zodra het boek uitkomt, ontvangt u bericht van ons. De prijs voor het boek zal € 24,95 bedragen exclusief (eventuele) verzendkosten.

default
Posted in Nieuws| Tagged , | Leave a reply

Interview met Marjan Wellink

Marjan Wellink (Breda 1960) werkt sinds de oprichting in 2017 voor stichting Erfgoed Landfort (sEL) als personal assistant van René Dessing, directeur van de stichting. Tegelijk is Marjan voor velen een eerste aanspreekpunt als men contact met de stichting zoekt. Voor deze derde nieuwsbrief stelde de nieuwsbriefredactie haar enige vragen. 

Hoe is het om te werken voor stichting Erfgoed Landfort, want het is niet direct een doorsnee baan?
“Het is echt fantastisch om hier te werken. De werkplek is uniek, het project is uniek en het is mooi om er vanaf het begin bij betrokken te zijn. Ik ga echt iedere dag met plezier naar werk. Als ik naar Megchelen toe rijd, zie ik reeën, buizerds, valken en ooievaars. Dan begint mijn dag al goed. Werken voor sEL is voor mij een kennismaking met een nieuwe wereld. Door al het organisatie- en regelwerk heb ik met alle facetten van het hele project te maken. Het team is klein, we werken hard, de omgeving is prachtig en er is een goede sfeer – wat wil je nog meer?”

Er gebeurt op het moment veel op Huis Landfort. Heb je het nu drukker dan ooit?
“Er zijn nu heel veel projecten tegelijk. Hierdoor is er veel regelwerk, veel bellen en veel overleg. Op dit moment komt alles samen: het huis, koetshuis, moestuin en het park. Alles moet op elkaar afgestemd worden. Daarom zitten we in deze periode in een soort van piek. Ik heb nu met veel partijen te maken waarbij alles goed op elkaar afgestemd moet worden. Hier komen de corona-maatregelen nog bij, waardoor dingen anders gaan dan normaal.”

Wat vind je het leukste aspect aan je werk voor sEL?
“Het leukst aan mijn werk vind ik dat ik overal bij betrokken ben, waardoor ik alle ins en outs weet en het hele proces van dichtbij meemaak. Het voelt als het ware dat het een beetje van mij is. Ook het organiseren van bijeenkomsten is leuk om te doen, zoals voor de buurt en de gemeente of het vieren van het hoogste punt in klein comité. Eigenlijk de hele samenwerking tijdens het project met een gezamenlijk doel.”

Wanneer het koetshuis af is begin 2021, zal het kantoor daarnaartoe verhuizen. Kijk je daarnaar uit?
“Daar kijk ik erg naar uit. Alles zal daar nieuw en weer hersteld zijn. Maar ik ga mijn huidige werkplek wel missen. (Het huidige kantoor is een groot huis met uitgebreide tuin net buiten Huis Landfort ligt red.) Nu kijk ik uit op badderende vogeltjes en de reeën lopen langs het raam in de winter. Daar geniet ik nu wel heel erg van. Een groot voordeel aan het nieuwe kantoor is dat ik op de locatie zelf zit en zeker ga genieten van de mooie moes- en bloementuin.”

Posted in Nieuws| Tagged , | Leave a reply

Subsidies

SNBL Natuurfonds

De afgelopen maanden ontving de stichting heel regelmatig bijdragen van overheden, fondsen en particulieren. Voor de te herstellen moestuin droegen talloze fondsen bij. Een van die fondsen is het SBNL Natuurfonds.

sEL ontving dit jaar een mooi subsidiebedrag van het “Baron en barones Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij-Fonds”. Dit fonds valt onder het SBNL Natuurfonds en zij schonken dit bedrag voor de moestuin en met name de aankoop van de fruitbomen, leifruitbomen, vaste planten, kruiden en stinzen. Het SBNL Natuurfonds is bekend vanwege haar inzet om particulier natuur- en landschapsbeheer te ondersteunen, waarbij duurzame benutting het uitgangspunt is. Ook organiseren zij ieder jaar de steeds populairder wordende verkiezing van de Boom-van-het-jaar. Het afgelopen jaar won de moeierboom van Etten-Leuk de prijs. Dit is een eeuwenoude grootbladige linde in het centrum van Etten-Leur (NB).

Tellingen bezoekers Huis Landfort

De buitenplaats Huis Landfort trekt steeds meer bezoekers. Daarnaast zijn er mensen die gewoontegetrouw hier hun dagelijkse wandeling maken, dan al niet met hun hond(en). Ook zijn er vele fietsers, vaak op doortocht van Nederland naar Duitsland of andersom. sEL was benieuwd te weten hoeveel mensen er nu per dag rondwandelen of fietsen op de buitenplaats. Om die reden zijn in september drie dagen tellingen uitgevoerd op een zondag en twee doordeweekse dagen.  

Gezeten op een comfortabele stoel aan een inklapbare tafel zaten we bij de ingang van het park, met een teller in de aanslag. Vooral tijdens de frisse start van de dag was dit even afzien. Veel wandelaars waren nieuwsgierig en kwamen een praatje maken.

Op zondag 13 september was het ’t drukst. Op die zonnige dag kwamen er 623 mensen in totaal. Op dinsdag 15 september bezochten in vergelijk met de zondag de helft minder mensen het park: 305 mensen. Op de uitzonderlijk warme donderdag 17 september was het 32 graden. Dit was waarschijnlijk de reden dat vrijwel alle bezoekers ’s ochtends kwamen en het totaal weer gehalveerd werd naar 153 mensen in totaal. De avonden en de kleine ingang van het park vanuit Duitsland zijn op deze dagen niet meegeteld. De stichting gaat er nu van uit dat er een gemiddeld aantal bezoekers (wandelaars en fietsers) van rond de 500 door de weeks zijn en rond de 700 in de weekenden. De zomermaanden krikken het gemiddelde op doordat het langer licht en aangenamer weer is. Bij sEL verwachten we dat het aantal bezoekers nog verder toeneemt wanneer de restauratie van het huis en het park zijn voltooid.

René Dessing (directeur sEL) telt de bezoekers aan de buitenplaats.
Foto: René Dessing
Posted in Nieuws| Tagged , | Leave a reply

Tussentijdse beschouwing subsidieverstrekkers

Op woensdag 16 september 2020 ontving sEL vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de provincie Gelderland, het Gelders Genootschap en de gemeente Oude IJsselstreek voor een tussentijdse beschouwing. De stichting ontving eerder van het rijk en de provincie een aanzienlijke subsidie voor de restauratie van Huis Landfort. Om te aanschouwen wat er met de subsidie gedaan wordt, kwamen de subsidieverstrekkers langs. Tijdens zulke bijeenkomsten volgen zij de gebeurtenissen en men krijgt de gelegenheid om vragen te stellen. Tijdens de rondleiding van Edzard Prent (architect koetshuis), Cor Bouwstra (restauratie-architect landhuis) en Patricia Debie (landschapsarchitect park) raakten de deelnemers onder de indruk van de voortvarendheid waarmee het project z’n beslag krijgt. Zij waren tevreden met hoe de door sEL ingediende plannen werden uitgevoerd.

Zowel de herbouw van het koetshuis, de renovatie van het landhuis, als de herinrichting van de tuin waren tijdens de rondleiding in volle gang. Zo toonde Edzard Prent de bijna voltooide buitengevel van het koetshuis waarbij specifieke ontwerpoplossingen en -keuzes werden toegelicht. Patricia Debie ging vervolgens in op de details van haar ontwerp voor het Kleine Erf, zoals het huiseiland wordt genoemd. Ze vertelde hierbij dat de stinsenplanten volgens een modern patroon geplant zullen worden en dat er bloemmedaillons komen. Daarnaast toonde zij het padenplan dat op het oorspronkelijke plan van Zocher jr. is geënt. Tot slot leidde Cor Bouwstra het gezelschap door het landhuis, waarin het interieur geleidelijk aan weer wordt opgebouwd.

Overheidsvertegenwoordigers beoordelen de uitvoering van de bouwplannen.
Foto: Pim Alofs
Posted in Nieuws| Tagged , | Leave a reply

Artikel voor het Deutsche Dendrologische Gesellschaft

Op verzoek van de Deutsche Dendrologische Gesellschaft (DDG) schreven Pim Alofs en René Dessing een artikel over het bomenbestand op Huis Landfort. Directe aanleiding vormt een bezoek van leden van dit Duitse boomkundige gezelschap aan Huis Landfort in 1928. Tijdens dat bezoek beschreef het gezelschap circa negentig bijzondere monumentale bomen op het Kleine Erf.

In het artikel voor de DDG is het bomenbestand van toen vergeleken met het huidige bomenbestand. Wat bleek is dat er slechts 10 bomen bewaard zijn gebleven van de kleine honderd die er in 1928 zijn opgesomd. Hieronder vallen de twee imposante platanen bij het landhuis en de vier moerascipressen langs de slingergracht. Om dit te herstellen is de stichting de actie schenk Huis Landfort een boom -begonnen (www.erfgoedlandfort.nl/bomen). Als dank voor dit artikel ontving de stichting zes bijzondere bomen van de vicepresident van de DDG Volker Bouffier om aan te planten in het park bij het landhuis. Het artikel is in het Duits en Nederlands te lezen op onze website. 

De heer V.A. Bouffier overhandigt René Dessing een schenking van 6 bijzonder bomen.
Foto: René Dessing
Posted in Nieuws| Tagged , | Leave a reply