Back to Top

Author Archives: Helene Blaak

Toezegging subsidie RCE

Ondanks de nare tijdsomstandigheden heeft stichting Erfgoed Landfort een positief bericht ontvangen. Vandaag heeft de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed laten weten dat zij de restauratie van de rijksmonumenten op Huis Landfort ondersteunt. Deze rijksmonumenten zijn; het eeuwenoude landhuis, de twee monumentale bruggen, de Ottomaanse duiventil en het historische park. Vooral voor de restauratie van het bijzondere historische park en het landhuis is dit een goed bericht, waarvoor wij de Rijksdienst bijzonder erkentelijk zijn. 

Deze toezegging komt de algehele restauratie van deze prachtige buitenplaats zeer ten goede en daarmee ook het genoegen van velen die hier in de toekomst gaan genieten van de moestuin, het park met de bloeiende planten en het landschappelijk geheel.

Huis Landfort is een van de 27 grote restauratieprojecten die een bijdrage van de RCE ontvangt.

Posted in Nieuws| Leave a reply

Verbouwingsvondsten

Soms vind je iets grappigs bij verbouwingen. Bouwvakkers willen namelijk nog wel eens sporen achter laten die meer zijn dan het werk zelf.  Zo vond men aan het einde van de 19de eeuw tijdens een verbouwing aan een buitenplaats in De Bilt kritische notities van timmerlieden die klaagden over de slechte betaling van hun adellijke opdrachtgever. Op Huis Landfort vonden we achter een lambrisering onlangs een stuk karton met daarop geschreven; ‘Willem Schutte gaat met de VUT op 31-12-1999. Het is nu 8-6-1999. Deze kamer is in ere hersteld door Willem Schutte, Lochem en Theo Mijland, Borculo.’ Beiden werkten voor aannemersbedrijf Hulshof te Vorden. Deze notitie werd 20 jaar geleden achter een wandbetimmering gedaan!Zorgvuldigheid is noodzakelijk bij de restauratie van het huis, bijvoorbeeld met het uitvoeren van (aanvullend) bouwkundig onderzoek. Tot op heden levert dat niet veel nieuwe inzichten op maar laatst kwamen in de kelder toch nog twee schachten aan het licht die vermoedelijk tot het heteluchtsysteem behoorden uit de tijd van Albert Johann Luyken. Naoorlogse verbouwingen bemoeilijken echter het onderzoek naar de wijze waarop dit systeem is aangelegd. 

Badmeubel uit 19e eeuw in bruikleen

Bijzonder is dat het bestuur van Twickel in Delden, onbetwist een van de mooiste historische buitenplaatsen van ons land, besloten heeft een 19de-eeuwse badinrichting aan sEL in langdurige bruikleen te geven. Deze zal worden gerestaureerd, waarna het badmeubel in de badkamer wordt geplaatst die aan de familie Luyken zal herinneren. In een aantal ruimtes zal voor komende bezoekers de 19de eeuw te ervaren zijn. Overigens, het bad zal door niemand ooit worden benut.

Monumentale bomen in landelijk register

Het aantal monumentale bomen op Huis Landfort was voor 1945 veel groter dan nu. Gelukkig staan nog altijd op het Kleine Erf zeven monumentale bomen die voorkomen in het landelijke register monumentale bomen van de Bomenstichting. Het zijn de bomen waar wij in het bijzonder trots op zijn, te weten; Amerikaanse tulpenboom, Moerascipres, twee platanen, een witte walnoot of boternoot, Hollandse linde en een eikbladige beuk. 

Hier ziet u een afbeelding van een van de bomen maar wel in winterstand. 

Dat bomen bij de familie Luyken op Huis Landfort een belangrijke rol speelden, bewijst ook een berichtje dat in 1941 verscheen in het Duitse blad Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft bij het overlijden van Bertha Luyken-Schlimmer (Gorsel 1855 – Huis Landfort 1941), de vrouw van Albert Gustav Luyken. Ook zij bezat een grote interesse in bijzondere bomen. Enige van die bijzondere bomen zijn nog steeds te bewonderen zoals twee indrukwekkende platanen en enige moerascipressen.

Leuk te vermelden is dat SBNL Natuurfonds deze week de aftrap gaf van de verkiezing van de mooiste (bijzonderste) Europese boom van 2020. Zie hiervoor hun website: https://www.sbnlnatuurfonds.nl/…/aftrap-europese-boom-van-h…

Donaties voor herstel moestuin

Gisteren nam René Dessing op het regionale kantoor van Rabobank Graafschap te Doetinchem voor stichting Erfgoed Landfort een cheque van € 4.000,- in ontvangst voor het herstel en reconstructie van de verdwenen historische moestuin op Huis Landfort. Dit geld is afkomstig uit het Coöperatiefonds waarbij de Ledenraad van deze regionale Rabobank beslist aan welke goede doelen geld wordt gegeven. Meerdere goede doelen uit de gemeente Oude IJsselstreek vielen in de prijzen waaronder meerdere projecten met het oog op de vieringen rond de komende herdenking van 75 vrede.

Het herstel van de moestuin omvat het beschoeien van de visvijver, het graven van een verdwenen afscheidingssloot, het opwerpen van een kleine zichtberg, de aanleg van half-harde wandelpaden, het plaatsen van hagen, hekken, een boomgaard, bloemen-, groente-, kruidentuin, de aanleg van twee koude bakken en een bijna honderd meter lange leifruitmuur. 

In oktober ontvingen wij een bedrag van € 100.000 van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor moestuin. Bij hun toekenning liet het Prins Bernhard Cultuurfonds weten dat zij de grote cultuurhistorische waarde van Huis Landfort onderkent. In het herstel ziet het fonds ook een waardevol voorbeeld voor andere historische buitenplaatsen. Voorwaarde was wel dat de stichting bij andere partijen nog € 80.000 bijeen moest zien te brengen. Dat dit in zes weken tijd lukte, bewijst hoe enthousiast instellingen en overheden over onze plannen zijn. Aan het herstel van de moestuin dragen verder bij de stichting Zabawas (€ 25.000), stichting Martens van Sevenhoven, Gravin van Bylandt Stichting, gemeente Oude IJsselstreek (€ 35.000) en Geldersch Landschap & Kasteelen. Wij zijn al deze schenkers bijzonder erkentelijk.  

Posted in Nieuws| Leave a reply

Donatie gebruiksgoederen

Het komende jaar gaat er veel gebeuren. De bouw van het koetshuis profiteert van de zachte winter, de isolatie van het dak van het landhuis nadert zijn voltooiing en begint het opstellen van het bestek voor de aanleg van de moestuin later dit jaar.

Ooievaarsnest

Leuk is dat ons jaar ook begint met een schenking van het bestuur van de mooie historische buitenplaats Wester-Amstel (www.wester-amstel.nl) te Amstelveen; een ooievaarsnest. Of deze prachtige vogels er gebruik van gaan maken, valt nog te bezien. Er zijn er bij ons in Megchelen genoeg. Met het plaatsten van een nestmogelijkheid (waarvoor wij nog een lange paal zoeken) wordt wel aan de eerste basisvoorwaarde voldaan.

Al eerder ontvingen wij een aantal schenkingen die een plek in het huis zullen krijgen. 

Collectie naturalia

Oogarts Johann Albert Luyken moest rond 1820 door toenemende doofheid zijn oorartsenpraktijk in Amsterdam staken daar het contact met zijn patiënten te moeizaam werd. Na de aankoop van Huis Landfort in 1823 legde hij zich toe op zijn tweede academische scholing namelijk die van de botanie. Als een ‘kind’ van zijn tijd legde hij een uitgebreide verzameling van zogenaamde naturalia aan. Dit zijn alle opmerkelijke zaken die de natuur voortbrengt. Zulke zaken werden in de Republiek der Verenigde Nederlanden al vanaf de 17de eeuw door talrijke personen verzameld. Luyken bracht in zijn collectie gesteentes, insecten, menselijke vergroeiingen, plantenvoortbrengselen, skeletten en alles wat hem als arts en botanicus interesseerde. sEL ontving onlangs een schenking van de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen zijnde dozen vol met zijn bijzondere collectie naturalia. Zij zullen in een vitrinekast een plek krijgen in de Luykenkamers op Huis Landfort.

Schenking Wedgwood servies

Geen dag is hetzelfde op Huis Landfort en alhoewel de bouw en alles wat daarmee samenhangt voortdurend op de voorgrond staat, gebeuren er ook andere dingen. Bijvoorbeeld de schenking van dit Wedgwood servies van rond 1850. Het is een van de eerste serviezen die Wedgwood produceerden en kreeg de naam Queens Plain. De stichting kreeg dit 80-delig servies geschonken van particuliere eigenaren en wij zullen het een plek gaan geven in een kamer die de aanwezigheid van de familie Luyken op Huis Landfort in herinnering gaan brengen.

Schenking van Kwekerij Vijverplantenland

Enige tijd geleden belde Rob van de Meer van Kwekerij Vijverplantenland uit het fraaie plekje Veldhunten nabij Gendringen. Uit enthousiasme voor het mooie project op Huis Landfort bood hij waterlelies aan voor de gebaggerde gracht. Die zijn dankbaar in ontvangst genomen en gezet samen met nog andere zuurstofrijke planten. Verder zijn wat kleurrijke vissen (vooral goudwindes) in de gracht uitgezet. Ook dat blijkt leverbaar in de gemeente Oude IJsselstreek. De firma Kemperman leverde een kleine selectie aan vissen die goed accorderen in zulke grachten en hun bijdrage leveren aan de instandhouding. Daarmee is het grachtproject (op het inzaaien van de oevers met graszaad na) zo goed al afgerond.

Posted in Nieuws| Leave a reply

Bouwbord onthult

Op 18 dember onthulde burgemeester Otwin van Dijk, in aanwezigheid van wethouder Ria Ankersmit, (gemeente Oude IJsselstreek), architecten Edzard Prent en Cor Bouwstra, landschapsarchitect Patricia Debie, adviseurs, vrijwilliger/fotograaf Guus Tinnevelt, aannemer Hoffman en medewerkers het bouwbord dat bij de ingang van het bospark op Huis Landfort is geplaatst. Dit bord is een voorwaarde behorend bij de mooie subsidie die de provincie Gelderland aan stichting Erfgoed Landfort heeft verleend. Gekozen is voor een fraaie historische foto. Verder zijn alle uitvoerende partijen vermeld die bij dit project betrokken zijn en onze belangrijkste donateurs. Die laatste regel op het bouwbord biedt nog ruimte voor aanvullingen.

Posted in Nieuws| Leave a reply

Op stap met het team van vrijwilligers

Zonder vrijwilligers zou het niet zo lopen op Huis Landfort zoals het nu verloopt. Daarom zijn we op 11 december met de hele groep vrijwilligers en medewerkers eerst op bezoek bij de heer en mevrouw Van Lynden op Kasteel Keppel geweest en aansluitend hebben we van een prima diner genoten ter afsluiting van een succesvol jaar van samenwerking in Eet-Lokaal, het biologische restaurant van/bij Huis Sevenaer te Zevenaar. Dat was een goede combinatie. Alle vrijwilligers kregen als cadeautje nog kaas van biologische boer Keuper van de Raesfeldstede uit Megchelen. Hiermee sloot de stichting met het hele team dit goed verlopen jaar op Huis Landfort af. Dank jullie wel.

Posted in Nieuws| Leave a reply

Klok op het huis nader onderzocht

Nu de steiger om het hoogste punt van het huis heen is gebouwd kan eindelijk de klokkentoren van Huis Landfort worden onderzocht. De klok zal, mede met dank aan het Prins Bernhardcultuurfonds Gelderland, worden gerestaureerd. Nu bleek dat de klok uit 1787 dateert en gegoten is in Isselburg.

In september 2010 bericht de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen hierover: “In 1787 bestelt baron van Tengnagel, de zoveelste eigenaar van Huis Landfort, bij Christiaan Voigt te Isselburg een klokje voor het torentje van dit huis. Omdat niet-kerkelijke klokken tijdens de Tweede Wereldoorlog niet werden gevorderd, hangt deze klok nogal altijd in het torentje van Huis Landfort. Het opschrift luidt: Me Fudit Christian Voigt. A.O. 1787 Isselburgensis”. Daarmee weten we wie de klok liet maken en waar de klok vandaan komt.

De klok zal hopelijk in de toekomst weer op hele en halve uren zal gaan klinken. Dit is een van de drie klokken die na gereedkomen van de restauratie op Huis Landfort kunnen worden gebruikt. De twee andere klokken zijn luidklokken die aan het koetshuis en landhuis worden bevestigd. Luidklokken werden vroeger benut om personeel op de vorderende tijd te wijzen. Een van die klokken is een geschenk van buitenplaats Wester-Amstel te Amstelveen.

Posted in Nieuws| Leave a reply

College op bezoek

College van de gemeente Oude IJsselstreek was vandaag op bezoek op Landfort. Het college kreeg een rondleiding en uitleg over de grootschalige restauratie en renovatie, de vernieuwingen en de plannen. We zijn blij met dit betrokken collegebezoek.

Posted in Nieuws| Leave a reply