ANBI

stichting Erfgoed Landfort is culturele ANBI. Daarmee zijn wij dus een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Deze status is voor onbeperkte tijd toegekend onder RSIN nummer: 8575 22 012. De stichting is hiermee aan wettelijke regels gebonden. Particuliere schenkingen aan de stichting zijn aantrekkelijk voor u want deze zijn fiscaal aftrekbaar.

De statutaire naam luidt stichting Erfgoed Landfort (sEL) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68619162

Overweegt u een financiële schenking, wilt u ons antieke meubelen of kunstvoorwerpen schenken of de stichting misschien zelfs in uw testament opnemen, stellen wij dat zeer op prijs. Mocht u met ons hierover het gesprek willen aangaan, neem dan contact op met René Dessing (directeur stichting Erfgoed Landfort / rdessing@erfgoedlandfort.nl