ANBI

stichting Erfgoed Landfort is een culturele ANBI; een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status is voor onbeperkte tijd toegekend onder RSIN nummer: 8575 22 012. De stichting is hiermee aan wettelijke regels gebonden en particuliere schenkingen aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar en daarom zeer aantrekkelijk.
Kijk op de rekenmodule indien u meer informatie wenst over de nettokosten van uw periodieke of eenmalige gift en eventuele belastingvoordelen.

De statutaire naam luidt stichting Erfgoed Landfort (sEL) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68619162

Overweegt u een financiële schenking, wilt u ons antieke meubelen of kunstvoorwerpen schenken of de stichting misschien zelfs in uw testament opnemen, dan stellen wij dat zeer op prijs. Mocht u hierover het gesprek willen aangaan, neem dan contact op met René Dessing, directeur stichting Erfgoed Landfort via rdessing@erfgoedlandfort.nl