Back to Top

ANBI

Aan stichting Erfgoed Landfort is de status van Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI) toegekend voor onbeperkte tijd onder RSIN nummer: 8575 22 012

Daarmee is de stichting aan wettelijke regels gebonden. Particuliere schenkingen aan de stichting zijn fiscaal aantrekkelijk.

De statutaire naam luidt Stichting Erfgoed Landfort (sEL). De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 68619162

Jaarrekening incl. bestuursverslag 2020

Jaarrekening incl. bestuursverslag 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017