Erfgoed Landfort

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan de historische buitenplaats Erfgoed Landfort te Megchelen en op iedere bezoeker, die individueel of in groepsverband Erfgoed Landfort bezoekt.
De historische buitenplaats Erfgoed Landfort, eigendom van stichting Erfgoed Landfort (sEL), bestaat uit het Landhuis, het Kleine Erf (het huiseiland) en de Moestuin.

1- Toegang en verblijf
1-1. Entreetickets kunnen vooraf online worden gekocht en eventueel aan de kassa. Een gekocht ticket wordt ongeldig door het verloop van het op het Entreeticket vermelde dag, tijdstip of tijdvak.
1-2. Het Landhuis is toegankelijk voor mindervaliden.
1-3. De bezoeker is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door medewerkers van stichting Erfgoed Landfort. Wanneer de bezoeker herhaaldelijk de gegeven aanwijzingen en instructies overtreedt, kan sEL hem of haar de toegang tot Huis Landfort voor bepaalde tijd ontzeggen.
1-4. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het Landhuis, het Kleine Erf en de Moestuin op Erfgoed Landhuis uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken.
1-5. De bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij of zij  toebrengt aan het Landhuis, het Kleine Erf en de Moestuin op Erfgoed Landfort, en de aanwezige collectie.
1-6. Entreetickets (waaronder inbegrepen rondleidingen) kunnen vooraf worden aangeschaft via erfgoedlandfort.nl.
1-7. Eenmaal gekochte entreetickets worden niet gerestitueerd. Voor wijzigingen van een groepsboeking kunt u telefonisch contact opnemen met stichting Erfgoed Landfort over de mogelijkheden. Ook niet-gebruikt entree-tickets worden niet gerestitueerd.
1-8. Online aangeschafte tickets hoeven niet te worden uitgeprint om te worden gescand bij binnenkomst. Zij kunnen ook via de telefoon worden gescand.
1-9. Stichting Erfgoed Landfort verplicht zich nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden aan de bezoeker bij gedeeltelijke sluiting binnen het Landhuis, overlast veroorzaakt door andere bezoekers of onderhoudswerkzaamheden, ontzegging van de toegang tot Erfgoed Landfort of verlies van het entreeticket.
1-10. Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven aan een medewerker van stichting Erfgoed Landfort. Gevonden voorwerpen worden in bewaring genomen, mocht de eigenaar zich melden dan kan hij/zij het voorwerp af (laten) halen. Niet afgehaalde gevonden voorwerpen worden na 3 maanden vernietigd.

2- Huisregels
De bezoeker zal in het Landhuis, op het Kleine Erf en in de Moestuin op Erfgoed Landfort
2-1. de instructies opvolgen die voorafgaand aan de rondleiding door een medewerker worden meegedeeld.
2-2. geen tentoongestelde objecten aanraken; ouders en andere begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen begeleide minderjarige(n).
2-3. geen (huis)dieren meenemen, met uitzondering van hulphonden mits aangelijnd.
2-4. niet roken
2-5. geen meegenomen eten of drinken nuttigen
2-6. geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven (daaronder begrepen selfiesticks)
2-7. bij rondleidingen geldt een maximum groepsgrootte van 15 personen per gids.
2-8. het is op het Kleine Erf en in de Moestuin niet toegestaan om huisdieren (anders dan hulphonden) of fietsen mee te nemen. Evenmin is het toegestaan om op het Kleine Erf of in de Moestuin te roken, te barbecueën en open vuur te maken.
2-9. In de omloop rondom Erfgoed Landfort is het toegestaan om te roken, eten en drinken en zijn honden mits aangelijnd toegestaan. Eventueel afval graag deponeren in de aanwezige afvalbakken.

3- Overige voorwaarden, klachten en privacy
3-1. In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken bij een medewerker van stichting Erfgoed Landfort, hij/zij zal de klacht doorgeven aan de directie. Indien gepast, noodzakelijk of gewenst neemt de directie hierover contact op met de bezoeker.
3-2. Er is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van de website, daaronder inbegrepen het gedeelte van de online verkoop van entreetickets.
3-3. Prijzen van producten en diensten bestemd voor particuliere bezoekers worden vermeld inclusief BTW, doch exclusief bankkosten.
3-4. Uiteraard doet stichting Erfgoed Landfort haar uiterste best om eventuele geschillen of klachten in goed overleg op te lossen. Mocht na onderling overleg onvoldoende tevredenheid zijn hierover, dan is op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Erfgoed Landfort het Nederlands recht van toepassing. 

Versie juli 2022.