Vacatures

Directeur stichting Erfgoed Landfort

Stichting Erfgoed Landfort zoekt een nieuwe Directeur (fulltime).

Huis Landfort is een uit 1434 daterende historische buitenplaats te Megchelen (gem.
Oude IJsselstreek, Gelderland) die in 2017 door stichting Erfgoed Landfort (sEL) is
verworven. Sindsdien kreeg Huis Landfort zijn vroegere patine terug en is beter veilig
gesteld voor de toekomst. Het landhuis is nu volledig gerestaureerd en het
landschappelijke park verwierf weer het karakter dat het in de 19de eeuw had. Ook is
het in 1945 verwoeste koetshuis herbouwd en is er weer een grote moestuin.

De stichting spant zich in om de waardes van historische buitenplaatsen in het
algemeen en die van Huis Landfort in het bijzonder met geïnteresseerde bezoekers
te delen en uit te leggen. Hierbij ligt een accent op de culturele en groenhistorische
karakteristieken van historische buitenplaatsen. Huis Landfort is geen museum maar
een particulier bewoond huis dat zoekt naar het evenwicht om deze kwetsbare plek
op verantwoorde wijze open te stellen. Hierbij is een doel meer begrip te kweken
voor de waarde en instandhoudingsproblematiek van dit monumentale erfgoed.

De algehele renovatie is nu afgerond en de huidige directeur neemt in maart 2025
afscheid. Wij kijken dus uit naar een nieuwe energieke directeur (fulltime) die, samen
met het bestuur, team en vrijwilligers, deze prachtige buitenplaats respectvol en door
cultureel ondernemerschap toekomst geeft en verder invulling geeft aan een
gekaderd en vastgesteld beleidsplan. Daarbij streeft sEL ernaar deze buitenplaats op
juiste wijze te delen met haar bezoekers en uit te leggen wat de waarde van deze en
andere historische buitenplaatsen in Nederland is.

Het cultureel ondernemerschap dient tot instandhouding van Huis Landfort. Verder
werkt sEL nauw samen met stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen
(sKBL) aan de opzet van een Nationaal Centrum voor de Nederlandse
Buitenplaatscultuur. Wij verwachten dat de nieuwe directeur op inspirerende wijze
leiding geeft aan het professionele team van zeven medewerkers en de tachtig
vrijwilligers en de stichtingsdoelen verder versterkt.

De aan te stellen directeur:

 • realiseert het vastgestelde beleidsplan en ontwikkelt dit voort. Dit beleidsplan
  ademt respect uit voor deze oude plek met zijn waardevolle kunstcollectie en
  inrichting, bibliotheek en sterke (groene) zeggingskracht. Het dit najaar te starten
  Nationaal Centrum voor de Nederlandse Buitenplaatscultuur speelt hierbij een
  belangrijke rol.
 • kan omgaan met de beperkingen die de historische inrichting alsmede het
  particulier bewoond zijn van het huis met zich meebrengt. Diezelfde beperking
  legt ook het oude park en de moestuin op.
 • is in staat (nieuwe) kleinschalige culturele initiatieven te ontplooien en te
  realiseren t.b.v. de exploitatie.
 • geeft in samenwerking met de projectleider van het Nationaal Centrum voor
  de Nederlandse Buitenplaatscultuur (sKBL) vorm en inhoud aan de regionale en
  landelijke uitstraling van Huis Landfort.
 • is gericht op de verwerving van gelden uit fondsen, subsidies en schenkingen.
 • draagt zorg voor een krachtige positionering en inbedding bij relevante
  partners als overheden, pers, bezoekers, relevante culturele netwerken in zowel
  Nederland als Duitsland.
 • draagt zorg voor een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte bedrijfsvoering.
 • werkt vanuit het stichtingskantoor te Megchelen.

De nieuwe directeur die wij zoeken:

 • is een representatief, toegankelijk en stijlvol persoon die in staat is een zeker
  cachet aan het werk van de stichting toe te voegen.
 • is een inspirerende, ervaren en menselijke leider met flexibiliteit.
 • heeft ruime kennis en ervaring met cultureel ondernemerschap en geeft aan
  ons team en vrijwilligers inspirerend leiding.
 • is een vaardige netwerker om bestaande en nieuwe relaties met
  subsidiegevers, inwoners van de Achterhoek, hoogwaardigheidsbekleders en
  anderen aan te gaan en te onderhouden. Kennis van het Duits is hierbij een pre.
 • heeft ervaring met bedrijfsvoering en bezit gedegen financieel inzicht.
 • heeft ervaring met marketing, communicatie en fondsenwerving.
 • organiseert makkelijk, houdt overzicht en weet hoofd- en bijzaken te scheiden.
 • communiceert als integer persoon transparant richting stichtingsbestuur en
  andere direct betrokkenen.
 • heeft een academische achtergrond, bij voorkeur (kunst)geschiedenis.
 • heeft (praktische) kennis van of tenminste affiniteit met groen-historisch
  erfgoed.

Ons aanbod

Een fulltime aanstelling, jaarcontract met mogelijkheid tot omzetting voor onbepaalde
tijd. Honorering van de functie is conform de CAO Bos en Natuur afhankelijk van
relevante ervaring in schaal 11 of 12. De juiste kandidaat is, voor externe of interne
representatie indien nodig ook in de avonden of weekenden beschikbaar. De
stichting heeft op den duur een appartement beschikbaar.

Reactie & informatie

Als u geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag vòòr 2 september
2024 uw motivatie en CV. Dit stuurt u naar rdessing@erfgoedlandfort.nl
Bij vragen over deze vacature maakt u via Marjan Welllink een telefonische afspraak
met de huidige directeur René Dessing. Zij is bereikbaar op ma, di, do en vrij tijdens
kantooruren op 0315 377 777 of mwellink@erfgoedlandfort.nl

Meer informatie over sEL vindt u op www.erfgoedlandfort.nl
Informatie over sKBL vindt u op www.skbl.nl