Tuinbaas Jan de Boer

Zijn beide opa’s waren moestuinier, dus de interesse voor de moestuin is Jan de Boer (1973) met de paplepel ingegoten en dat komt hem nu als tuinbaas van Huis Landfort goed van pas. Bovendien kan hij hier ook zijn liefde voor historische tuinen, zijn plantenkennis en zijn uitgebreide ervaringen in het groenonderhoud van historische buitenplaatsen heel goed kwijt. Lange tijd werkte hij in de mooie tuin van de historische buitenplaats Huis Bingerden nabij Doesburg waar hij ook verantwoordelijk voor de moestuin was. Sinds begin 2022 werkt Jan als tuinbaas op Huis Landfort.

Het komende jaar wordt het eerste jaar waarop onze moestuin volgens het principe van combinatieteelt zal worden aangeplant. Hiermee wordt gedoeld op het combineren van planten die door elkaars nabijheid gezond blijven. Die ervaring is waardevol en zo krijgt onze moestuin rond de grote 18de-eeuwse visvijver een gezonde levenscyclus. ‘Het mooist vind ik een bloeiende moestuin, dus niet alleen de strakke rijtjes maar gecombineerd met bloeiende een-jarigen’ vertelt Jan, ’dat ziet er niet alleen gevarieerder uit, het is ook zeer belangrijk voor de biodiversiteit, voor bijen, vlinders en insecten. In deze bloeiende moestuin die mij voor ogen staat, combineren we de bloemen met de gewassen op kleur en ook op bladvorm. Zo krijg je een heel aantrekkelijk en kleurrijk geheel.’

De moestuin bestaat uit vier grote compartimenten. Een deel zal worden beplant met groenten, er is een boomgaard naast veel leifruit, er zijn kruidenbedden en er komt een omvangrijke pluktuin met bloemen die geschikt zijn om op de vaas te zetten. Naast het denkproces dat inmiddels is voltooid, start het zichtbare groene werk bij aanvang van de maand maart. Dan worden eenjarige bloeiers zoals afrikaantjes, goudsbloem, zinnia’s, cosmea en lathyrus voorgezaaid. Daarvoor zal de mooie oranjerie aan het koetshuis worden benut. Daarna worden in de koude bakken, waarvan er twee aanwezig zijn op Huis Landfort, de eerste groentes gezaaid. ‘We zaaien alles zelf, kopen geen plantjes. De truc is om steeds een klein beetje te zaaien, niet teveel tegelijk. Zo zorg je ervoor dat de opbrengst verspreid wordt. Na het opkomen van de zaadjes, gaan we ze verspenen. Dan komen de tere plantjes allemaal in kleine potjes. Dat is heel teer handwerk.’ Belangrijk te vermelden is ook dat bestrijdingsmiddelen in de moestuin van Huis Landfort taboe zijn. We kweken alles organisch en biologisch. Veel van de groentes zullen bij lunches in het koetshuis worden benut en van de vele bloemen zullen prachtige vazen worden geschikt die in het landhuis worden opgesteld zodat bezoekers tijdens rondleidingen er volop van kunnen genieten.

Uitgebreid legt hij uit hoe dat werkt, gewasrotatie: groepen groentes die niet elk jaar op hetzelfde stuk grond gepoot mogen worden in verband met de impact op de bodem en ziektes in de grond. ‘Je hebt koolgewassen, bladgewassen, wortels/uien en bonen/peulen/erwten. Dat zijn dus 4 groepen groentes, elk op een stukje grond en dat roteert ieder jaar.’

Na de IJsheiligen wordt alles uitgezet en geplant in mooie patronen, pas dan wordt het gemaakte ontwerp voor het eerst een beetje tastbaar. In korte tijd transformeert de kale zwarte grond naar een volledige tuin.

Huis Landfort zoekt een eigen imker

Binnenkort start de bouw van onze bijenstal. Deze zal worden geplaatst achter de zichtberg in de fruitboomgaard van de moestuin. De bouw wordt mede mogelijk gemaakt door een schenking van het Prins Bernard Cultuurfonds Gelderland. Als stichting hechten we veel waarde aan het informeren van onze bezoekers rondom de betekenis van bijen voor de moestuin en biodiversiteit. Als de bijenstal er staat met enige bijenvolken, kunnen zij hun zeer waardevolle bijdrage gaan leveren bij een gezond functionerende moes- en bloementuin op onze buitenplaats. Naast het bestuiven van bloemen en fruitbomen, is de winning van honing natuurlijk een fijne bijvangst. Daarom zoeken we een betrokken en ervaren imker, die zich vrijwillig wil inzetten voor enige bijenvolken die wij op Huis Landfort willen gaan houden.

Extra handen voor voorzaaien en verspenen

Er zijn zo’n 25 tuinvrijwilligers die samen met Jan de Boer de zorg op zich hebben genomen voor het park en de moestuin van stichting Erfgoed Landfort. Zij zorgen voor de aanplant en het onderhoud. Er is veel variatie in de werkzaamheden. Je kunt rustig zeggen dat iedereen er wel werk kan verrichten dat hem of haar aanspreekt.  Voor het voorzaaien en verspenen zijn extra handen zeer welkom. Dit werk is makkelijk en licht werk en kan desgewenst zittend worden uitgevoerd. Heeft u hier zin in en heeft u in het voorjaar wat tijd om ons te komen helpen, dan bent u van harte welkom. Enige affiniteit met een moestuin of groene vingers is wel belangrijk.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Tim Overbeek, coördinator vrijwilligers bij stichting Erfgoed Landfort (email; toverbeek@erfgoedlandfort of bel 0315 3 77 777)