Als wij over enige dagen aan 2024 beginnen, is hier eindelijk alles dat met op- en verbouwen te maken heeft achter de rug. Nu breekt een periode aan waarin wij ons volledig kunnen richten op onze bezoekers en alles dat nodig is om dit mooie buiten op orde te houden. Bijzonder blijft het dat Huis Landfort in 2023 precies tweehonderd jaar na de aankoop door oogarts Johann Albert Luyken opnieuw tot leven is gewekt. Dankzij Ger en Sonja Vijfvinkel, ons bestuur, betrokken architecten en bouwbedrijven, ons team van medewerkers, vrijwilligers en adviseurs werd 2023 het jaar van een nieuwe start.

Deze winter benutten wij om het park en de moestuin winterklaar te maken en wordt het landhuis met de waardevolle kunstcollectie schoon gemaakt. Dit betekent boenwassen, koper- en zilverpoetsen, vloerreiniging en het hanteren van plumeaus en stofzuigers.

Evenementen in 2024

Daarnaast werken wij aan een interessant programma van concerten, culinaire belevenissen, culturele lezingen, open tuinendagen met deelnemende tuinen in Nederland en Duitsland, open monumentendag (14 september 2024) en nog veel meer. Ook kondig ik in onze voorjaarsnieuwsbrief een fotowedstrijd aan waarbij Huis Landfort centraal staat. Dan maken we de spelregels bekend, wie in de jury zitten en wat de prijzen zijn. Iedere fotograaf die vanaf 1 januari 2024 tot de sluitingsdatum op zaterdag 31 augustus 2024 zijn of haar foto maakt van Huis Landfort, kan mee doen. De uitslag maken wij op Open Monumentendag bekend. Die dag staat trouwens in het teken van de verbinding; die zoeken wij met onze Duitse buren.

Openstelling op vrijdag en zaterdag

Nieuw in 2024 wordt dat wij vanaf 29 maart 2024 (goede vrijdag) tot eind september niet alleen op de vrijdagen van 10.00 tot 16.00 uur, maar ook op de zaterdagen van 12.00 tot 16.00 uur bezoekers gaan rondleiden in het landhuis en dat het park, moestuin en coffeecorner open zijn. Ook is het de bedoeling om in 2024 wekelijks tenminste een Duitstalige instaprondleiding aan te bieden. Overigens blijven de entreeprijzen voor het park en moestuin en een rondleiding inclusief parkbezoek ongewijzigd. De € 6,- entreegeld voor park/moestuin wordt volledig besteed aan de aankoop van planten en bomen en het onderhoud van het park/moestuin.

Nationaal centrum voor buitenplaatscultuur

In het komende jaar gaat onze stichting in samenwerking met stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) van start met een Nationaal Centrum voor de Nederlandse Buitenplaatscultuur. Dit houdt in dat wij hier op Huis Landfort starten met allerlei activiteiten die betrekking hebben op onderwerpen die de kennis over en de betrokkenheid bij historische buitenplaatsen vergroten. Denk aan lezingen, excursies, vrijwilligersbijeenkomsten en workshops. U leest meer in de komende nieuwsbrieven.

Help mee op 16 maart met NL Doet

Iedere nieuwe vrijwilliger is hier van harte welkom, maar misschien wilt u eerst eens een dagje meehelpen. Dat kan op zaterdag 16 maart 2024, want dan doen wij weer mee met NL Doet. We gaan hier op de buitenplaats aan de slag met werk met lanen, verwijderen van bramen en opschonen van wandelpaden. Er is koffie met lekkers, broodjes en frisdranken en na afloop van een gezellige dag een geweldig gevoel. U bent van harte welkom om mee te komen helpen met onze tuinbaas Jan en de groep vrijwilligers. Aanmelden kan via Tim Overbeek (toverbeek@erfgoedlandfort.nl). We zien u heel graag verschijnen op 16 maart.

Graag dank ik u voor uw belangstelling, positieve inbreng en de complimenten die u ons in 2023 heeft gemaakt. Wij wensen u mooie kerstdagen, een fijne kerstvakantie en voor het komende jaar alle goeds. Wij stellen uw betrokkenheid zeer op prijs. Samen maken wij van Huis Landfort een van de mooiste historische buitenplaatsen van Nederland.

Mede namens allen bij stichting Erfgoed Landfort, een goed 2024!

René Dessing
rdessing@erfgoedlandfort.nl